Chỉ nhờ làm việc phúc thiện mà vượt qua được hạn chết. Đúng ngày đại nạn được tiên đoán từ 2 năm trước, trong chiếc xe đò rơi xuống vực thẳm, chỉ 1 mình cô ậy sống sót. Nhờ đâu?Thầy Hoàng Quốc Hoa Đệ Nhất Tử Vi Phong Thủy tiên đoán thần kỳ 3